ASA

ASA – Kerneopgaven

At udvikle og vedligeholde elevernes individuelle kompetencer og sociale relationer gennem tillid, indflydelse og selvindsigt.
Dette skal ske i samarbejde med eleven og dennes netværk, med det formål at gøre den enkelte elev kompetent i eget liv og sikre overgangen til arbejdslivet efter endt uddannelse.


 

ASA 1

ASA1 er en klasse hvor funktionsniveauet varierer lidt. Alle elever har sprog, forstår at være i en social sammenhæng, og er selvhjulpne med hensyn til hygiejne.

I ASA1 arbejder vi med det sociale, det faglige, praktikker og det at blive så selvhjulpen som muligt, så eleverne i fremtiden kan blive så kompetente i eget liv som muligt.

 

 

ASA 2

I klassen er vi 7 elever; 5 unge mænd og 2 unge kvinder samt 4 personaler. Dagligdagen er præget af faste rutiner med et overordnet, tematiseret, fast skema, som er fælles for alle elever. Eleverne har herudover forskellige opgaver og undervisningsforløb, som er individuelt tilrettelagt.