ASF

ASF – Kerneopgaven

At vi gennem en specialpædagogisk tilgang udviser tillid og skaber relationer for derigennem at støtte elevernes sociale, faglige og personlige udvikling.
Målet er, at eleverne bliver mere selvhjulpne og kompetente i eget liv. Dette understøttes af et differentieret læringsmiljø via strukturerede, forudsigelige og trygge rammer.


 

 

 

ASF 1

I gruppen ASF 1 tager vi udgangspunkt i TEACCH, neuropædagogik og relationspædagogik.

Alle vores elever har brug for forudsigelighed og genkendelighed i deres hverdag. Derfor er dagen struktureret ud fra den enkelte elevs behov for visualisering og tilrettelæggelse.

 

 

ASF 2

ASF 2 har i alt 7 elever. I klassen går pt. 7 unge mænd, alle mellem 17 og 21 år.  Alle de unge har særlige behov, men fælles for dem er, at de profiterer af en skoledag med: Struktur, forudsigelighed, faste rutiner og visualisering.

 

 

ASF 3

ASF 3 har i alt 5 elever. I klassen går pt. 4 unge mænd, alle mellem 15 og 18 år, og ung kvinde på 19 år.  Alle de unge har særlige behov, men fælles for dem er, at de profiterer af en skoledag med struktur, forudsigelighed, faste rutiner og visualisering. Gruppen har tilknyttet lærere, fysioterapeuter og ergoterapeut som en del at tilbuddet.

 

 

ASF 4

I ASF 4 er der pt. 7 elever; 4 unge mænd og 3 unge kvinder. Der er tilknyttet 2 pædagoger og 2 medhjælpere til klassen.

Eleverne har forskellige diagnoser, men fælles for dem alle er, at deres kognitive funktionsniveau er på et tidligt udviklingstrin. Dette gør, at de alle har behov for individuel struktur, forudsigelighed og genkendelighed.

 

ASF 5

ASF 5 består p.t. af 7 unge mennesker med svære psykiske funktionsnedsættelser. Alle elever har sensoriske forstyrrelser og adfærdsmæssige vanskeligheder i en sådan grad, at de har brug for et struktureret og forudsigeligt miljø med skærmede fysiske rammer. Hver elev har sit eget rum, hvor der kan undervises og arbejdes uforstyrret. Disse solistrum er placeret i en afdeling for sig selv ved siden af hovedbygningen, og har sin egen afskærmede have.