ASK

ASK – Kerneopgaven

At skabe rammerne for et aktivt læringsmiljø, ved at vi understøtter eleverne i at udvikle deres selvværd, selvstændighed,
sociale kompetencer og kommunikative evner med udgangspunkt i den enkelte elevs personlighed og basale behov.


 

 

ASK 1

Kommunikations- og sansegruppen består af 10 unge mennesker med forskellige multiple, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De fleste er kørestolsbrugere, men vi har også enkelte med gang funktion. De unge har behov for hjælp til alle daglige gøremål, herunder spisning samt personlig pleje.

 

 

ASK 2

I ASK 2 har vi 7 elever. De har alle brug for hjælp til daglige gøremål som spisning, toiletbesøg og påklædning. To af eleverne kan selvstændigt bevæge sig rundt på skolen i deres kørestole, mens andre skal køres rundt manuelt. Eleverne tilbydes individuel træning hos skolens fysioterapeuter og ergoterapeut ugentligt.

 

 

ASK 3

ASK3 består af 7 elever, som alle er kørestolsbrugere, og 5 medarbejdere. Gruppen er sammensat af 3 unge kvinder og 4 unge mænd mellem 18 og 24 år. Fire elever har verbalsprog, mens resten af gruppen har meget begrænset eller intet verbalsprog og benytter sig af kommunikations-hjælpemidler. Det fysiske funktionsniveau er meget begrænset, da flere af eleverne er diagnosticeret med CP. Det kognitive funktionsniveau varierer afhængig af situationen.

 

 

ASK 4

I ASK 4 er vi 6 elever og 5 personaler. Eleverne er mellem 17 – 22 år. Alle elever har kommunikationsvanskeligheder, er kørestolsbrugere, og alle har brug for hjælp til personlig pleje.

Vi arbejder i hverdagen med: