Personale

Medarbejdere på UUC Maglemosen


Administration

Charlotte Førster

Elev og kørsel


4477 6101

Peter Edvin Hansen

IT drift og support


4477 6111

Michael Bjørneborg

Løn og personale


4477 6104