Tilsynsrapport og Social kapital måling

 

 

Se tilsynsrapporten her – Anmeldt tilsyn – UUC Maglemosen 2017

 

Se social kapital måling her Social Kapital UUC Maglemosen 2017.