10. klasse

  1. klasse på UUC Maglemosen 

UUC Maglemosen tilbyder 10. klasse for unge med vidtgående vanskeligheder.

De unge undervises efter Folkeskolelovens § 9 stk. 4 og §33 stk. 4-7. Undervisningen er på 840 timer om året i følge Folkeskoleloven.

  1. klassestilbuddet er en integreret del af vores samlede uddannelsesaktivitet på UUC Maglemosen hvilket betyder at 10. klasses eleverne indgår i de spor, der kognitivt passer til de unge, og hvor deres behov bedst opfyldes.

Meningen med 10. klasse på UUC Maglemosen er, at eleverne kan fortsætte og tage deres STU på UUC Maglemosen Derved får de unge sammenhængende tilbud på op til 4 år. På den måde er der god mulighed for, at arbejde med overgangen til ungdomsuddannelsen.

For nogen unge giver den praktiske, faglige og sociale læring en oplevelse af større sammenhæng mellem interesser, evner og motivation. Samtidig kan et 10. klasses forløb i UUC Maglemosens ungdomsmiljø styrke den unge til at blive mere uddannelsesparat ift. til kommende 3-årig ungdomsuddannelse. De unge bliver en del af et miljø, hvor man har mulighed for at være ung på lige vilkår med andre unge.

De unge vil opleve, at de enkelte fag oftest vil være en integreret del af UUC Maglemosens undervisning. Undervisningen målretter sig mod de unges fremtidige liv, hvor livsduelighed, selvværd og selvstændighed er omdrejningspunkter, og som er individuelt tilpasset den unge.