10. klasse

10. klasse på UUC Maglemosen
Tag 10. Klasse i et spændende og udfordrende ungdomsmiljø sammen med andre unge og få nye udviklingsmuligheder i et individuelt tilrettelagt forløb, efter folkeskolelovens §33.

Målgruppe
Du går måske på en specialskole eller i en gruppeordning og ønsker nye udfordringer.
Undervisningen tilrettelægges ud fra dit behov, og altid sådan at kravene i folkeskolelovens §33 opfyldes.
Det er muligt at tilkøbe fritidstilbud på alle skoledage samt ferietilbud, hvis dette ønskes.

Fag
Hos os kan du få fag som f.eks.

 • Dansk
 • Regning/Matematik
 • IT og kommunikation
 • Idræt
 • Musik
 • Samfundsfag
 • Naturfag
 • KEL (Kompetent i Eget Liv)

Ungdomsmiljøet
Her kan du blive en del af et ungdomsmiljø. Her er nye personlige udviklingsmuligheder, masser af potentielle nye venner og godt og hyggeligt samvær. Maglemosen har mange fællesarrangementer, du kan deltage i – f.eks. musik, fredagscafeer, årlige fester og egne festivaler samt Sjællands- og Sølunds-Festivalen.

Hvorfor vælge 10. Klasse ved UUC Maglemosen?
Du skal vælge os, hvis du:

 • har brug for nye udfordringer
 • er skoletræt
 • vil møde andre unge
 • vil have indflydelse på din undervisning
 • vil gøre dig klar til et nyt uddannelsesforløb
 • vil ud i praktik

Du kan få dele af 10. klasse-forløbet som praktikforløb, og UUC Maglemosen råder over et omfattende netværk af praktikudbydere på både det ordinære og det beskyttede arbejdsmarked.

Sådan kommer du med
Du skal kontakte din sagsbehandler i kommunen, din lokale PPR eller UU-vejleder, som vil kunne hjælpe dig videre.
Du kan få ansøgningsskemaet ved at henvende dig til UUC Maglemosen. Du kan altid kontakte UUC Maglemosen, hvis du har spørgsmål til os, eller hvis du har lyst til at komme på besøg.