Elevråd

Elevrådet på UUC-Maglemosen er ikke et elevråd i traditionel forstand. I dette skoleår har der været igangsat en proces i forhold til elevinddragelse, idet den tidligere elevrådsorganisering ikke var optimal. Det har været en udfordring at få elevrådet til at fungere optimalt idet målgruppen løbende har ændret sig. Indholdsmæssigt blev formen for ”stivnet”,  og det var svært at motivere eleverne etc.

Derfor har vi I stedet besluttet at sætte fokus på elevinddragelse og elevindflydelse – ved at have en meget tættere kobling til hverdagens aktiviteter og traditioner. Altså en mere praksisnær måde at inddrage eleverne på.

2 medarbejdere har sammensat en gruppe med p.t. 6 elever på tværs af Maglemosen. Gruppen mødes hver onsdag og planlægger fredagscafé for en periode af gangen. Herudover opstår der ofte spontane aktiviteter, som FIFA-fodboldturnering, ølsmagning m.m. Gruppens udgangspunkt er at understøtte Maglemosens fælles ungdomsmiljø.

Gruppen har en postkasse, hvor alle unge opfordres til at poste gode idéer m.m. Gruppen samarbejder endvidere tæt med vores kok.

Eksempler på aktiviteter i fredagscaféen;

  • Skab din egen scene
  • Koncerter
  • Wellness
  • Optakt til håndbold, fodbold, OL
  • Karneval
  • Diskobowling
  • Netcafé

Hvert år iværksættes UMV – undervisningsmiljøvurdering, der er elevernes APV. UMV indeholder de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, samt det psykiske og æstetiske miljø på skolen. Arbejdet med UMV, udarbejdelse af handlingsplan m.v. sker i samarbejde med en gruppe af elever fra Maglemosens søjler. Der vælges en gruppe hvert år. I arbejdet med ovenstående inddrages brug af Talking Mats, hvor dette er relevant.

I forbindelse med udarbejdelse af UMV laves en handleplan, der evalueres løbende.