Ledige pladser

Visitering til STU – sidste mulighed for visitering er ultimo maj.

Visitering til § 104 er løbende og med ventelister.

Al henvendelse vedr. ledige pladser skal rettes til ledelsen på UUC Maglemosen.

Souschef/Pædagogisk leder Elisabeth Simonsen – Email: elis@balk.dk   telefon: 4477 6103

Pædagogisk leder Helle Nielsen – Email: hni6@balk.dk    telefon: 4477 6102

Pædagogisk leder Torben Andersen – Email: tad@balk.dk   telefon: 4477 6109

Elevadministration  telefon: 4477 6101