På Maglemosen har vi fokus på elevernes kommunikationsmuligheder og kompetencer i eget liv.

En del elever er udfordrede på talesproget og har brug for alternative og supplerende kommunikationsformer (ASK) for at opnå så uafhængig kommunikation, som muligt.

En del elever behøver støttesystemer til overblik, planlægning og selvstændig opgaveløsning.

Maglemosens kommunikationsvejleder samarbejder med og vejleder de enkelte personaleteams om den brede vifte af muligheder, som personalet skal kende og kunne anvende, for at kunne støtte op om den enkelte elev. Det handler ofte om – i samarbejde med elevens pårørende og andre netværkspersoner – at opbygge individuelle kommunikationsløsninger eller støttesystemer, der tager udgangspunkt i elevens ønsker, muligheder, behov og udviklingspotentiale.

  • Kommunikationsvejlederen tilbyder vejledning og sparring omkring elevens løsninger og strategier i omgivelser, der kan støtte elevens brug af disse.
  • Kommunikationsvejlederen kan indgå i elevens afprøvning af kommunikationsløsninger, herunder it og alternative betjeningsformer.
  • Kommunikationsvejlederen tilbyder interne personalekurser og sidemandsoplæring.
  • Kommunikationsvejlederen deltager efter behov i forældremøder, elevkonferencer eller andre møder omkring en elev.
  • Kommunikationsvejlederen er tilgængelig for forældre/pårørende/andre i elevens netværk mht. muligheder og erfaringer omkring elevens kommunikation.

 

Målsætningen er, at eleverne på Maglemosen har funktionelle værktøjer til kommunikation og selvstændighed, så de kan udtrykke sig, forstå og blive forstået bedst muligt, samt have størst mulig indflydelse på eget liv. Værktøjerne skal være funktionelle også i et længere perspektiv – i elevens voksenliv og videre udvikling i nye omgivelser.