ASA

ASA – Kerneopgaven

ASA er en klasse hvor funktionsniveauet varierer lidt, men generelt er eleverne selvhjulpne i langt de fleste af skoledagens gøremål.

Stort set alle elever har verbalt sprog og forstår at være i en social sammenhæng.


ASA

I ASA arbejder vi med at udvikle og vedligeholde elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer med henblik på, at eleverne bliver så selvhjulpne og kompetente i eget liv som muligt.

I arbejdet med de sociale mål bestræber vi os på, at alle elever får en god forståelse af de sociale spilleregler. Vi arbejder med at skabe sociale relationer, såvel i skolen, som i fritiden. Arbejdet med de sociale mål foregår generelt gennem hele skoledagen, men eleverne undervises også ugentligt i sociale spilleregler, hvor der er sat tydelige rammer for det sociale samspil. Derudover arbejder vi dagligt med sociale medier, da det er noget der fylder meget hos vores elever og da vi bl.a. herigennem kan støtte dem i at opretholde sociale relationer udenfor Maglemosen.

I opnåelsen af de faglige mål, arbejder eleverne både individuelt, i større og i mindre grupper. Undervisningen foregår enten i eller ude af klassen, sammen med lærerne og det pædagogiske personale. Eleverne følger undervisning i fx pedelleri, turhold, svømning, idræt/crossfit, musik, natur/teknik, samfundsfag, temaundervisning, dansk, matematik og kommunikation.

Da eleverne i løbet af skoledagen er meget spredt, grundet den tværgående undervisning, lægger vi meget vægt på at der i eftermiddags tilbuddet skal være et tilhørsforhold til klassen, så relationer opstår og bevares.

I arbejdet med elevernes personlige målsætninger omhandler en stor del af arbejdet, at klargøre eleverne til at flytte hjemmefra, hvad enten det er på bosted eller i egen lejlighed med støtte, samt afklaring i forhold til fremtidig beskæftigelse. Derfor arbejder vi med ADL træning bl.a. i forhold til bo-træning og køkken.

Praktikker: Alle elever i ASA skal i løbet af deres STU i praktik. Hvor eleven kommer i praktik afhænger af elevens funktionsniveau. Nogle elever kommer ud i et aktivitetscenter og andre elever kommer på det ordinære arbejdsmarked, i det omfang de magter det.

[/two_third_last]