ASF

ASF – Kerneopgaven

At vi gennem en specialpædagogisk tilgang udviser tillid og skaber relationer for derigennem at støtte elevernes sociale, faglige og personlige udvikling.
Målet er, at eleverne bliver mere selvhjulpne og kompetente i eget liv. Dette understøttes af et differentieret læringsmiljø via strukturerede, forudsigelige og trygge rammer.


ASF søjlen består af fem grupper. I hver gruppe går der mellem fem og syv elever.

Alle de unge har særlige behov, men fælles for dem er, at de profiterer af en skoledag med: Struktur, forudsigelighed, faste rutiner og visualisering.

Elevgruppen er karakteriseret ved, at de alle har behov for hjælp til at forstå deres omgivelser, ligesom de har behov for ro og struktur i dagligdagen. Eleverne har således hver deres egen afskærmede arbejdsplads (eller deres eget rum) med tilhørende computer/Ipad, hvis behovet er der.

Der arbejdes med TEACCH-inspireret specialpædagogik. Den enkelte elev har en fast dagstruktur, og der benyttes visuel støtte i form af tekst, fotos, Boardmaker og konkreter til at skabe en tydelig struktur og til konkretisering og organisering af elevens arbejdsopgaver.

Overordnet fokuseres på principperne fra konflikthåndteringsstrategien Low Arousal, som undgår straffende konsekvenser og restriktioner og i stedet søger løsninger, der nedbringer et højt arousal-niveau hos den unge. Det betyder, at elevens tilstand af fx ophidselse eller aggression i situationen reguleres.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt, og niveauet er tilpasset elevernes kognitive formåen i de enkelte grupper.

Der er fokus på følgende områder:

KEL (Kompetent i Eget Liv): Tage selvstændige initiativer, lære at sige til og fra, tage vare på sig selv og sine ejendele, færdes på egen hånd, brug af mobil/computer/Ipad, pengeforståelse.

ADL: Personlig hygiejne, omklædning/påklædning, indkøb, skolekøkken, rengøring, tøjvask, kontoropgaver, havearbejde, mindre pedelopgaver, affaldssortering.

Motoriske aktiviteter: Der tilbydes fysiske aktiviteter, til dels for at holde eleverne i form men også for at regulere deres arousal-niveau. Fx holdtræning ved skolens fysioterapeuter, øvelser i gymnastiksalen, gå- og cykelture i nærområdet samt svømning og Crossfit.

Sensoriske aktiviteter: Der tilbydes sensoriske aktiviteter for at regulere elevens tolerancetærskel, vågenhed og evne til at fastholde opmærksomhed. Her benyttes sanserum, lysterapi, musik og massage. Endvidere benyttes kædevest/dyne og protac-stole til de elever, der har behov for det.

Sociale færdigheder: Øvelser i at indgå i sociale sammenhænge uden for skolens trygge rammer; fx svømning i den nærliggende svømmehal, ture ud af huset, Crossfit træning i det lokale fitness center, serviceopgaver i Rema 1000 samt brug af offentlig transport.

Der arbejdes herudover med socialisering via deltagelse i fælles aktiviteter på skolen, hvor eleverne gennem musik og bevægelse får mulighed for at udvikle sig i trygge rammer.

Kommunikation: Udvikling af elevens kommunikative kompetencer. Der anvendes fx sociale historier, kommunikationspas, PODD-bøger samt teknologiske kommunikationshjælpemidler.

Faglige emner: Tilrettelægges individuelt med henblik på vedligeholdelse og udvikling af faglige færdigheder. Undervisningen planlægges i samarbejde med skolens lærere.

Praktik: For mange af de unge i ASF er det nødvendigt med et særligt tilrettelagt praktikforløb, idet de ofte har behov for at have en kendt person med i opstarten eller i hele forløbet. Praktikkens varighed og udformning tager således udgangspunkt i den enkelte unges muligheder og behov.