ASK 1

Kommunikations- og sansegruppen er en klasse, der består af 7-8 unge mennesker med vidt forskellige multiple, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De fleste sidder i manuelle kørestole. De unge har alle brug for hjælp til spisning og personlig pleje.

Vores primære fokus i dagligdagen er:

at skabe den gode stemning, da det er grundlaget for al læring

at videreudvikle den unges kommunikation

at stabilisere sanseapparatet, samt træne og vedligeholde deres fysiske mobilitet

Vi arbejder ud fra, at de unge mennesker opnår så stor selvhjulpenhed, selvstændighed og medbestemmelse, på eget liv, som muligt.

Personalegruppen består af seks personaler, fem kvinder og en mand. Vi har omsorgs-medhjælpere, pædagogstuderende, pædagoger og en lærer. Endvidere er der tilknyttet kommunikationsvejleder, fysioterapeuter og ergoterapeut.

ASK 1 råder over to lokaler med loftslifte, som benyttes, når de unge mennesker skal ud af stolen og i aktiviteter. I lokalerne har vi protac-stol, vippestol, hængekøje, fiberoptik, kugleveste, kuglebad med lys, visuelt sansestimulerings virkemidler, madrasser og kugledyne, hvilke anvendes til at sansestimulere de unges ud fra deres aktuelle behov.

Der er et udendørs miljø med gynge, både til kørestol, men også uden, hvor den unge kan blive liftet over ved ønske eller behov.

Der benyttes Smartboard i begge lokaler til fælles aktiviteter, fx film og musik mm. Derudover tilbyder vi hånd- og fodbad.

Den enkelte unge har sit eget skema, der beskriver planen for den pågældende dag.

Når eleverne ankommer, bliver der taget højde for den enkeltes velbefindende – om den unge kan rumme de planlagte aktiviteter, eller om der skal tilbydes andre individuelle, pædagogiske aktiviteter i stedet.

 

Andre aktiviteter er bl.a. morgensamling og fælles musik for hele skolen. Der er gåture, kommunikations-undervisning, gymnastik og sansestimulering. Et mål er, at den unge deltager så meget, som muligt i egen spisesituation og ved personlig pleje & hygiejne. Dette har til formål at stimulere den unge socialt, personligt, fagligt og sensomotorisk.