ASK 2

ASK søjlen består af 4 grupper. I hver gruppe går der mellem fire og fem elever.

Eleverne har behov for Alternative Supplerende Kommunikationsmidler; fx PODD, Tobii, Rolltalk samt kommunikationsprogrammer som Communicator, Avaz og Rolltalkdesigner.

Hovedparten af eleverne er kørestolsbrugere, og der er fokus på vedligeholdelse og træning af motoriske færdigheder initieret af skolens fysio- og ergoterapeuter. Der tilbydes holdtræning og individuelt tilrettelagt fysio- og ergoterapi kan tilkøbes.

ASK grupperne spænder bredt rent kognitivt, og i to af grupperne er arbejdet centreret om følgende områder:

KEL (Kompetent i Eget Liv): Eleverne lærer at tage selvstændige initiativer og sige til og fra. Eleverne har muligheden for at lære at bruge: mobil/computer/Ipad samt e-Boks, mail og NemID, så de kan blive så selvstændige som muligt i deres voksenliv.

Der arbejdes med at øge elevernes motivation, selvbestemmelse og forståelsen for generelle sociale spilleregler, ligesom der er fokus på social kommunikation og venskaber.

I undervisningen skal eleverne lære selv at tage stilling til emner og foretage valg. Der tages udgangspunkt i elevernes interesser i et socialt fællesskab med åbenhed og humor.

Eleverne står for skolens reception, hvor de arbejder med administrative opgaver.

Flere af eleverne ønsker kompetencer, så de bliver i stand til at varetage opgaven som fremtidige arbejdsgivere (BPA ordning).

I de to øvrige ASK grupper er der fokus på:

Arbejdet med at videreudvikle de unges kommunikation, at stabilisere sanseapparatet samt træne og vedligeholde den fysiske mobilitet. Hver dag tilbydes målrettet sansestimuli med det sigte at opnå en hensigtsmæssig arousal (vågenhed og koncentration).

Grupperne råder over to lokaler med loftslifte, som benyttes, når de unge mennesker skal ud af stolen og i aktiviteter. I lokalerne har vi blandt andet protacstol, vippestol, hængekøje, banangynge, fiberoptik, kuglevest, kuglebad med lys, visuelle sansestimulerings virkemidler, madrasser og kugledyne, hvilke anvendes til at sansestimulere de unge ud fra deres aktuelle behov. Derudover er der et udendørs miljø med faciliteter, som kan anvendes af kørestolsbrugere.

Der er Smartboard til fælles aktiviteter; film, musik, lydbøger m.m. Af andre aktiviteter, som tilbydes i løbet af dagen, kan nævnes; fælles morgensamling med sang, hånd-/fodbad, gåture, kommunikationsundervisning og aktiviteter i sanserummet.