ASK 3

Gruppebeskrivelse:

ASK 3 består af 7 elever, som alle sidder i kørestol samt 5 medarbejdere. Gruppen er sammensat af 3 piger og 4 drenge imellem 17 og 23 år. To elever har verbalt talesprog (én af dem lidt begrænset), mens resten af gruppen har meget begrænset eller intet verbalsprog, men benytter sig at kommunikationshjælpemidler.

Det fysiske funktionsniveau er meget begrænset, da flere af eleverne er diagnosticeret med CP. Det kognitive funktionsniveau varierer, afhængig af situationen, men som udgangspunkt er gruppen teenagere (og pre-teens).

Alle eleverne har brug for kommunikativ støtte, hvad enten det er verbal støtte, eller opsætning af kommunikative hjælpemidler som iPad, RollTalk etc.

Hele gruppen profiterer af et ungdomsmiljø, hvor vi lægger vægt på sjov og ballade. Vi arbejder ud fra en pædagogisk overvejelse om, at vores unge mennesker skal behandles på lige fod med andre unge mennesker, som hører musik, fjoller, bander og har en afslappet tilgang til hinanden. Det er vores erfaring, at dette miljø skaber tryghed, og gør, at eleverne ret hurtigt flytter deres grænser i konstant udvikling.

 

Kompetent i eget liv:

I ASK 3 har vi fokus på medbestemmelse: Vi inddrager eleverne i beslutninger der vedrører dem individuelt, og på klasseniveau. Fx laves der individuelle aftaler ift., hvilke undervisningsaktiviteter den unge har lyst til at deltage i (fx musik i kantinen eller videoredigering). Det kan også være medbestemmelse i et demokratisk valg på gruppeniveau.

I ASK 3 har vi fokus på kommunikation: Vi opsætter, med løbende udvikling, kommunikationshjælpemidler i samråd med eleverne og deres netværk. Dette gøres på et individuelt plan på den enkeltes hjælpemiddel (fx opsætning af ”Go Talk Now” eller ”Avaz” på iPad) ud fra den enkeltes behov og fysiske/kognitive begrænsninger samt udviklingspotentiale. Det gøres endvidere på gruppeniveau omkring en fælles aktivitet, fx samtale om hjemmeaktiviteter i morgensamlingen ved hjælp af Facebook (Apple Tv), Book Creator og beskeder hjemmefra.

I ASK 3 har vi fokus på omverdenskontrol (IKT): Selv om eleverne er fysisk og verbalt udfordrede, har de stadig mulighed for at kunne deltage i hverdagssituationer som fx madlavning og kommunikation i klassen. Fx bruger vi 0/1 kontakter, sat til foodprocessor, så de kan hakke løg, piske flødeskum etc. Når vi holder morgensamling, sætter vi Apple TV til deres iPads, så de selv kan navigere hen til, hvad de gerne vil vise på Facebook eller bruge Facetime sammen med syge kammerater.