ASK 4

I ASK 4 er vi 6 elever og 5 personaler. Eleverne er mellem 17 – 22 år. Alle elever har kommunikationsvanskeligheder, er kørestolsbrugere, og alle har brug for hjælp til personlig pleje.
Alle elever bruger en eller flere kommunikationsredskaber, Ipad, Tobii, Rolltalk og kommunikationsprogrammer, Communicator, Avaz og Rolltalkdesigner8.

I ASK 4 arbejder vi med social fjernkommunikation.

Vi har en lukket Facebookgruppe, hvor eleverne er aktivt deltagende og arbejder hver dag på at beskrive deres oplevelser i form af at lave lektier.

Hver morgen bliver lektierne vist og læst op til et morgenmøde på vores ”Smartboard” med ”Adgang for alle”, eller elevernes iPad kommer op på storskærm via Apple Tv eller Chromecast, hvor vi også kan se evt. billeder og videoer. Vi lægger meget vægt på turtagning, skiftevis ansvar for at råbe op, og perspektivering af det oplæste til inspiration for de andre elever.

I ASK 4 arbejder vi med at øge elevernes motivation, selvstændighed, selvbestemmelse og forståelsen af de generelle sociale spilleregler. Vi arbejder på, at eleverne selv tager stilling til emner og foretager valg. Vi tager udgangspunkt i elevernes interesser og skaber et socialt fællesskab med åbenhed og humor.

I ASK 4 arbejder vi blandt andet med et emne der hedder ”Ung og handicappet”, hvor vi på ugentlig basis tager emner op, såsom venner, kærlighed, seksualitet, død m.m.

I ASK 4 arbejder vi med et fælles skema i skoleopstarten for at afdække elevernes kompetencer og deres indbyrdes dynamik. I løbet af skoleåret ændres skemaet ud fra vores kendskab til eleverne og deres behov.