Personale

Medarbejdere på UUC Maglemosen


Pedeller

Niels Erik Overgaard

Ejendomsservice


4477 6112

Henrik Milling Højrup

Ejendomsservice


4477 6112

Lucas Birchedal Lyng

Pedelmedhjælper


4477 6112

Christian Jonassen

Ejendomsservice


4477 6112