Velkommen til UUC Maglemosen

UUC Maglemosen er et STU Uddannelsescenter for unge med udviklingshæmning. Vi går hver dag på arbejde med et ønske om at skabe en tryg, tillidsfuld, nærværende og lærerig hverdag for vores elever og hinanden.

Vi mener, at alle har ret til en uddannelse, og at målet for vores unge er at blive kompetente i eget liv. Dette løses bedst ved et helhedsperspektiv, hvor forskellige fagområder bringes i spil.

Af den grund har vi omtrent 100 fagligt specialiserede og kompetente medarbejdere, der tæller både pædagoger, lærere, social- og sundhedsassistenter, kommunikationsvejleder, sygeplejerske, sexualvejleder, kost- og ernæringsvejleder, kok, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt mange andre faggrupper.

Vores kerneopgave

UUC Maglemosen vil arbejde for, at flest muligt unge udviklingshæmmede, får mulighed for at indgå i et læringsmiljø.

Ledige pladser

Der er pt. ledige pladser. Der lukkes for indskrivning d. 30.6.17.

Tilsynsrapport og Social kapital måling

UUC Maglemosen har i sommeren 2016 haft anmeldt tilsyn. Ballerup Kommunes social Kapital måling for 2016 er ligeledes at finde her.