Velkommen til UUC Maglemosen

Nye åbningstider pr. 01.08-2020 læs mere her

Kære pårørende

Der afholdes et forældre og elevmøde den 25 august 2020. Programmet er som følgende:

Fælles arrangement for pårørende i kantinen

  • Præsentation af ledelsen                                                              16.30 – 17.00
  • Informationsmøde
  • Valg af pårørenderepræsentanter til bestyrelsen
  • Forældre går i grupperne til forældremøde                                17.00 – 19.00

Vi håber på et stort fremmøde og vi glæder os til at hilse på alle nye pårørende.

 

Coronavirus.

I forhold til en fuld åbning af UUC-Maglemosen og i forhold til nogle af de elever vi har, som er særligt sårbare, er det den pædagogiske leder i samarbejde med de pårørende og UU-Vejleder/sagsbehandler, der skal vurdere om det er forsvarligt, at starte op. De skal ligeledes i samarbejde planlægge, hvordan hjemmeundervisningen i så fald skal foregå. Hvis I er i tvivl om opstart af jeres unge menneske skal I kontakte søjlelederen. ASA er det Helle Nielsen på telefon nummer 44776102 eller på mail hni6@balk.dk  ASF er det Elisabeth Simonsen på nummer 44776103 eller mail elis@balk.dk ASK er det Torben Andersen 44776119 eller mail tad@balk.dk Eleverne kommer ikke tilbage til maglemosen, som de forlod den, da vi lukkede ned. Grundet Corona virus er der lavet en del om på tingene. Alle elever skal løbende vaske eller spritte hænder af. Derfor er det vores håb, at de i den periode de har været hjemme, at familien/bostederne har haft stort fokus på dette. Ingen pårørende må gå ind på skolen. Alle elever bliver hentet af medarbejderne på parkeringspladsen. Elever der udviser tegn på sygdom, herunder forkølelse, feber, hoste mv. må ikke komme på skolen, og de vil blive sendt hjem, hvis medarbejderne er i tvivl om eleven er syg. Venlig hilsen Ledelsen på UUC-Maglemosen Vejledning 6.0 Ministeriet opdaterer løbende denne side, og de nyeste retningslinjer bliver forklaret.    

UUC Maglemosen er et STU Uddannelsescenter for unge med udviklingshæmning. Vi går hver dag på arbejde med et ønske om at skabe en tryg, tillidsfuld, nærværende og lærerig hverdag for vores elever og hinanden.

Vi mener, at alle har ret til en uddannelse, og at målet for vores unge er at blive kompetente i eget liv. Dette løses bedst ved et helhedsperspektiv, hvor forskellige fagområder bringes i spil.

Af den grund har vi omtrent 100 fagligt specialiserede og kompetente medarbejdere, der tæller både pædagoger, lærere, social- og sundhedsassistenter, kommunikationsvejleder, sygeplejerske, sexualvejleder, kok, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt mange andre faggrupper.

 

Vores kerneopgave

UUC Maglemosen vil arbejde for, at flest muligt unge udviklingshæmmede, får mulighed for at indgå i et læringsmiljø.

Ledige pladser

Vi har løbende indskrivning. kontakt på telefon: 4477 6101 eller mail: maglemosen@balk.dk  

Tilsynsrapport og Social kapital måling

UUC Maglemosen har i sommeren 2017 haft anmeldt tilsyn. Ballerup Kommunes social Kapital måling for 2017 er ligeledes at finde her.