Velkommen til UUC Maglemosen

Ministeriet opdaterer løbende denne side, og de nyeste retningslinjer bliver forklaret.    

 
Vedr: Møder der afholdes på UUC-Maglemosen.

Mødet skal gennemføres under hensyntagen til de retningslinjer, der er udstukket af Sundhedsstyrelsen for at begrænse smitterisikoen for COVID-19. Således skal mødelokalet være af en størrelse, der tager højde for den nødvendige afstand mellem mødedeltagerne, og håndsprit/håndvask skal være til rådighed. 

Kan mødet ikke afholdes med ovennævnte hensyn, afholdes mødet som et videomøde. Afholdes mødet virtuelt anvender UUC-Maglemosen ”Where-by.com” og vi kan forud for mødet sende en link. Hvis mødes skal afholdes virtuelt skal der gives besked på følgende mail: tisr@balk.dk

 

Kort om UUC Maglemosen

UUC Maglemosen i Ballerup er et STU uddannelsescenter for unge med blandede diagnoser. Vi har specialiseret os i tre fagsøjler. Søjlerne er beskrevet under i fanen ”Om skolen” Målgruppen på UUC-Maglemosen er elever med bl.a. autisme, ADD, ADHD, cerebral parese, forskellige former for kommunikations handicap, udviklingshæmning, Downs syndrom samt flere forskellige sjældne handicap.

Vi mener, at alle har ret til en uddannelse, og at målet for vores unge er at blive kompetente i eget liv. Dette løses bedst ved et helhedsperspektiv, hvor forskellige fagområder bringes i spil.

Af den grund har vi omtrent 100 fagligt specialiserede og kompetente medarbejdere, der tæller både pædagoger, lærere, social- og sundhedsassistenter, kommunikationsvejleder, sygeplejerske, sexualvejleder, kok, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt mange andre faggrupper.

 

 

 

Vores kerneopgave

UUC Maglemosen vil arbejde for, at flest muligt unge udviklingshæmmede, får mulighed for at indgå i et læringsmiljø.

 

 

Ledige pladser

Vi har løbende indskrivning. kontakt på telefon: 4477 6101 eller mail: maglemosen@balk.dk  

 

 

Tilsynsrapport og Social kapital måling

UUC Maglemosen har i sommeren 2017 haft anmeldt tilsyn. Ballerup Kommunes social Kapital måling for 2017 er ligeledes at finde her.