Kommunikation er en rettighed

Alle har ret til at kunne udtrykke sig, så de kan sige hvad de vil, til hvem de vil, når de vil.
En del af skolens elever er udfordret af, at deres talesprog ikke slår til som kommunikationsform.
De har brug for alternative og supplerende kommunikationsformer for at kunne udtrykke sig så frit og selvstændigt, som muligt.

Hvad er ASK?

ASK er forkortelsen for Alternativ og Supplerende Kommunikation. ASK handler om alt det, der hjælper mennesker til at kommunikere og skabe fælles mening, når den ene part har svært ved at tale og/eller har vanskeligheder med at forstå talt sprog. Udtryksmulighederne er mange, fx mimik, kropssprog, tegn til tale, udpegningstavler, bøger med grafiske symboler, talemaskiner, iPads, eller computere med forskellige betjeningsmuligheder. Det er almindeligt, at den samme person bruger flere forskellige udtryksformer, derfor taler vi ofte om elevens ASK-løsning. I ASK-løsningen indgår både brugeren, hjælpemidlerne og omgivelserne.

Gode ASK-løsninger kommer ikke af sig selv

Kompetencecenter finder løsninger og deler viden

Kompetencecentrets konkrete opgaver er bl.a.:

Kompetencecentrets mulige fremtidsplaner: