Velkommen til UUC Maglemosen

Kort om UUC Maglemosen

UUC Maglemosen i Ballerup er et STU uddannelsescenter for unge med blandede diagnoser. Vi har specialiseret os i tre fagsøjler. Søjlerne er beskrevet under i fanen ”Om skolen” Målgruppen på UUC-Maglemosen er elever med bl.a. autisme, ADD, ADHD, cerebral parese, forskellige former for kommunikations handicap, udviklingshæmning, Downs syndrom samt flere forskellige sjældne handicap.

Vi mener, at alle har ret til en uddannelse, og at målet for vores unge er at blive kompetente i eget liv. Dette løses bedst ved et helhedsperspektiv, hvor forskellige fagområder bringes i spil.

Af den grund har vi omtrent 100 fagligt specialiserede og kompetente medarbejdere, der tæller både pædagoger, lærere, social- og sundhedsassistenter, kommunikationsvejleder, sygeplejerske, sexualvejleder, kok, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt mange andre faggrupper.

 

UUC-Maglemosen har indgået en samarbejdsaftale med KLAP job.

Samarbejdet har fokus på hjælp og vejledning til etablering af skånejob for førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap, som er i gang med STU.

Aftalen omhandler STU elever, der har et ønske om tilknytning til det ordinære arbejdsmarkedet, hvor der er enighed fra STU’en og KLAPjob om, at fleks-eller skånejob er en mulighed.

En konsulent fra KLAP job vil deltage på elevens 2. og 3. års konference vedr. valg af retning for arbejdsmarkedet ønsker.

Vores kerneopgave

UUC Maglemosen vil arbejde for, at flest muligt unge udviklingshæmmede, får mulighed for at indgå i et læringsmiljø.

 

 

Indskrivning

Visitering til STU – sidste mulighed for visitering er ultimo maj

Visitering til § 104 er løbende og med ventelister

 

 

 

Tilsynsrapport og Social kapital måling

Tilsynsrapport og social kapital måling kan læses her.