Velkommen til UUC Maglemosen

Corona på UUC Maglemosen

13-12-2021

Vi må desværre konstatere, at der siden fredag den 10. december er flere personaler og unge, der er smittet med COVID-19, samt flere, der er i testforløb.

Der er iværksat massive forholdsregler på hele Maglemosen, ligesom teststrategien følges for alle, der har været nærkontakt.

Alle tværgående aktiviteter og aktiviteter ud af huset, såsom Lucia, julekirkegang, svømning, ridning, crossfit m.v. er aflyst.

Fra tirsdag den 14. december vil der ikke være salg fra kantinen – hverken til frokost eller om eftermiddagen. Vi giver besked, når køkkenet åbner igen.

Maglemosen er udpeget som en ”skal institution” i forhold til gyldigt coronapas, som alle medarbejdere har pligt til at fremvise.

Elever fra de grupper, hvor der er smittede, må gerne komme på skolen, hvis de er vaccinerede og ikke har symptomer på  COVID-19.

Vi opfordrer i øvrigt alle til hyppig test, ligesom nær-kontakter identificeres og følger teststrategien på dag 1., 4 og 6.

Vær ekstra opmærksomme på symptomer i den kommende tid og følg de gængse anbefalinger vedr. afstand, håndhygiejne, værnemidler m.v.

Vi håber vi kan nå at inddæmme smitten, så vi ikke skal foretage os yderligere.

Har I spørgsmål, så kontakt os på 44776101.

Med venlig hilsen

Merete Trier Frederiksen, Elisabeth Simonsen, Torben Andersen og Helle Nielsen

 
 
Kort om UUC Maglemosen

UUC Maglemosen i Ballerup er et STU uddannelsescenter for unge med blandede diagnoser. Vi har specialiseret os i tre fagsøjler. Søjlerne er beskrevet under i fanen ”Om skolen” Målgruppen på UUC-Maglemosen er elever med bl.a. autisme, ADD, ADHD, cerebral parese, forskellige former for kommunikations handicap, udviklingshæmning, Downs syndrom samt flere forskellige sjældne handicap.

Vi mener, at alle har ret til en uddannelse, og at målet for vores unge er at blive kompetente i eget liv. Dette løses bedst ved et helhedsperspektiv, hvor forskellige fagområder bringes i spil.

Af den grund har vi omtrent 100 fagligt specialiserede og kompetente medarbejdere, der tæller både pædagoger, lærere, social- og sundhedsassistenter, kommunikationsvejleder, sygeplejerske, sexualvejleder, kok, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt mange andre faggrupper.

 

Klik på artiklen for at læse.

 

 

UUC-Maglemosen har indgået en samarbejdsaftale med KLAP job.

Samarbejdet har fokus på hjælp og vejledning til etablering af skånejob for førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap, som er i gang med STU.

Aftalen omhandler STU elever, der har et ønske om tilknytning til det ordinære arbejdsmarkedet, hvor der er enighed fra STU’en og KLAPjob om, at fleks-eller skånejob er en mulighed.

En konsulent fra KLAP job vil deltage på elevens 2. og 3. års konference vedr. valg af retning for arbejdsmarkedet ønsker.

Vores kerneopgave

UUC Maglemosen vil arbejde for, at flest muligt unge udviklingshæmmede, får mulighed for at indgå i et læringsmiljø.

 

 

Indskrivning

Visitering til STU – sidste mulighed for visitering er ultimo maj

Visitering til § 104 er løbende og med ventelister

 

 

 

Tilsynsrapport og Social kapital måling

Tilsynsrapport og social kapital måling kan læses her.