Om skolen

Elevråd:

Elevrådet på UUC Maglemosen består af repræsentanter fra de forskellige grupper.

Elevrådet har mulighed for at være med til at planlægge forskellige arrangementer for hele skolen. Det er også her, at eleverne har deres talerør til ledelse og bestyrelsen.

Blandt alle skolens elever vælges en elevrepræsentant til UUC Maglemosens bestyrelse.