Menu Luk

INDSKRIVNING OG VISITATION

Visitering til STU – løbende.

Visitering til § 104 er løbende og med interesseliste.

Al henvendelse vedr. indskrivning og visitation skal rettes til ledelsen på UUC Maglemosen.

Pædagogisk leder Helle Nielsen – Email: hni6@balk.dk    telefon: 4477 6102

Pædagogisk leder Torben Andersen – Email: tad@balk.dk   telefon: 4477 6109

Pædagogisk leder Lena Jensen– Email: lej1@balk.dk   telefon: 2961 7394

”Interesseliste” for ønsket plads i STU el. § 104 tilbud på UUC Maglemosen

 UUC Maglemosen oplever i disse år stigende søgning og interesse for vores STU- og § 104 tilbud, hvilket er dejligt.

Vi kan dog ikke altid garantere plads i de mest efterspurgte grupper.

Den unge kan, i samarbejde med pårørende, UU-vejleder og evt. sagsbehandler, ønske at reservere plads på vores ”interesseliste”, der løbende ajourføres.

Maglemosens interne og tværgående visitationsudvalg, der består af ledelse og medarbejdere fra Maglemosens linjer, forestår besøg, læser visitationspapirer, koordinerer praktik etc. – og foretager herefter målgruppevurdering for at danne sig et indtryk af mulig gruppeplacering, så vi sikrer, at den unges personlige, sociale og faglige behov mødes bedst muligt.

Når denne proces er afsluttet, tager vi kontakt til de relevante parter for at meddele om vi kan imødekomme den ønskede plads, hvorefter hjemkommunen overtager det formelle sagsarbejde.

Vi bestræber os på, at give besked så tidligt i forløbet som muligt.

UUC Maglemosen