Menu Luk

SAMARBEJDE

Samarbejdet har fokus på hjælp og vejledning til etablering af skånejob for førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap, som er i gang med STU.

Aftalen omhandler STU elever, der har et ønske om tilknytning til det ordinære arbejdsmarkedet, hvor der er enighed fra STU’en og KLAPjob om, at fleks-eller skånejob er en mulighed.

En konsulent fra KLAP job vil deltage på elevens 2. og 3. års konference vedr. valg af retning for arbejdsmarkedet ønsker.