Terapien

Fysio- og ergoterapi på UUC Maglemosen

Terapien på UUC Maglemosen er et dynamisk team bestående af fire fysioterapeuter og en ergoterapeut. Vi tilbyder individuelle behandlinger til alle skolens elever, såfremt de bevilliges terapi af hjemkommunen.

Vores målsætning er, at give UUC Maglemosens elever et terapeutisk tilbud der kan støtte dem fysisk, psykisk og socialt, til mest mulig selvstændighed i eget liv.

Terapien på UUC Maglemosen lægger stor vægt på elevernes individuelle ressourcer og fysiske formåen og tilrettelægger den terapeutiske intervention nøje.  Vi arbejder tæt sammen med de øvrige faggrupper på UUC Maglemosen, for således at nå hele vejen omkring den enkelte elev og imødekomme de behov eleven kan have i sin tid på uddannelsen. Terapien arbejder både med individuelle behandlinger, men har også fokus på holdtræning, aktiviteter på tværs af klasser samt supervision hvor fysio- eller ergoterapi findes relevant.

Henvisning:

Henvisning til fysioterapi eller ergoterapi skal ske gennem elevens sagsbehandler. Efter modtagelse af betalingstilsagn fra elevens sagsbehandler, opstarter eleven fysio- eller ergoterapeutisk behandling hos en af de fem terapeuter. Det er i første instans elevens forældre/værge der skal ansøge om terapi hos sagsbehandleren, herefter vil terapien tage over og have direkte kontakt med sagsbehandleren.