Menu Luk

ELEV OG BORGERRÅD

Elev- og borgerrådet er opstået på baggrund af flere møder sidste skoleår, processen med elevernes APV, samt oplæg til PUR (pædagogisk udviklingsråd).

Hvert år iværksættes UMV – undervisningsmiljø vurdering, der er elevernes APV. UMV indeholder de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, samt det psykiske og æstetiske miljø på skolen. Arbejdet med UMV, udarbejdelse af handlingsplan m.v. sker i samarbejde med en gruppe af elever fra Maglemosens linjer. Besvarelserne og ønskerne fra UMV behandles i elev-og borgerrådet.

Elev- og borgerrådet skal definere sig selv og arbejde med det, der nu dukker op – og som giver mening for repræsentanter og grupper. Indholdet på møderne skal primært omhandle ”det fælles ungdomsmiljø” og som konkret kan følge års- og aktivitetsplanen. F.eks. Gallafest, discofest, traditioner – men også arbejde med besvarelser fra elever og borgeres ”APV”. Antallet af repræsentanter er fleksibelt, men vi ønsker så vidt muligt alle linjer repræsenteret.

Hver linje/gruppe vælger x antal elev- og borgerrepræsentanter til rådet. Grupperne bestemmer selv, hvordan de vil afholde valg, holde oplæg m.m.

Medarbejderne i gruppen overvejer om eleven/borgeren har behov for at blive ledsaget af en medarbejder fra linjen/gruppen, og denne kan således bistå eleven/borgeren med at være bindeled til egen gruppe m.m.

Ved skolens elevreception er der ophængt en postkasse til indkommende forslag eller ønsker, som Elev- og borgerrådet skal/kan arbejde med.

På møderne arbejdes der ud fra en dagsorden (se bilag)