Menu Luk

KERNEOPGAVE

TAP – Kerneopgaven

At sikre elevernes fysiske, psykiske og sociale trivsel gennem et højt fagligt serviceniveau i trygge rammer.

ASK – Kerneopgaven

At skabe rammerne for et aktivt læringsmiljø, ved at vi understøtter eleverne i at udvikle deres selvværd, selvstændighed, sociale kompetencer og kommunikative evner med udgangspunkt i den enkelte elevs personlighed og basale behov.

ASF – Kerneopgaven

At vi gennem en specialpædagogisk tilgang udviser tillid og skaber relationer for derigennem at støtte elevernes sociale, faglige og personlige udvikling. Målet er, at eleverne bliver mere selvhjulpne og kompetente i eget liv. Dette understøttes af et differentieret læringsmiljø via strukturerede, forudsigelige og trygge rammer.

ASA – Kerneopgaven

At udvikle og vedligeholde elevernes individuelle kompetencer og sociale relationer gennem tillid, indflydelse og selvindsigt. Dette skal ske i samarbejde med eleven og dennes netværk, med det formål at gøre den enkelte elev kompetent i eget liv og sikre overgangen til arbejdslivet efter endt uddannelse.