Menu Luk

TERAPIEN

Fysio- og ergoterapi på UUC Maglemosen

Terapien på UUC Maglemosen er et dynamisk team bestående af seks fysioterapeuter og tre ergoterapeuter.

I terapien lægges stor vægt på brugerens individuelle ressourcer og fysiske formåen og den terapeutiske intervention tilrettelægges nøje herefter. Terapeuterne arbejder tæt sammen med de øvrige faggrupper på Maglemosen, for at nå hele vejen omkring den enkelte bruger og imødekomme de behov, der kan opstå i tiden på Maglemosen. Der er blandt andet et tæt samarbejde omkring hjælpemidler og fysisk aktivitet i grupperne, hvor terapien kan give sparring og vejledning i forhold til at integrere dette i hverdagen. Terapien kan ligeledes være behjælpelige i samarbejdet med hjælpemiddelproducenter mm., hvis et hjælpemiddel skal afprøves eller tilpasses.

I terapien arbejdes der primært med individuelle behandlinger, men der afholdes også træningshold på tværs af grupper, heriblandt balancehold, sansehold, udehold, stolefitness, yoga samt neurodynamikhold.

Alle nye brugere der starter på Maglemosen, får lavet en fysio- og ergoterapeutisk vurdering. For at modtage individuel fysio- eller ergoterapeutisk behandling, skal dette bevilliges af brugerens praktiserende læge eller hjemkommune.

Terapien tilbyder også at lave sanseprofiler. En sanseprofil kan være med til at afdække en brugers sansebearbejdningsudfordringer. På baggrund af dette tilrettelægges en intervention i samarbejde med brugerens gruppe. Interventionen har til formål at optimere brugerens evner inden for sansebearbejdning, således brugeren kan få de bedste forudsætninger, for at blive så kompetent i eget liv, som muligt.
Hvis det vurderes relevant, at der udarbejdes en sanseprofil, skal denne bevilliges af kommunen under Serviceloven §102.