Menu Luk

UDDANNELSENS INDHOLD

Det helt overordnede formål med ungdomsuddannelsen er at tilstræbe, at eleverne bliver ”Kompetente i Eget Liv”. Dette effektueres ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder, ønsker og behov.

Uddannelsen på Maglemosen beskæftiger sig med tre hovedemner: Bo, Arbejde og Fritid. Disse emner arbejdes der med på flere niveauer og udgøre tilsammen det fag, vi kalder almen daglig livsførelses (ADL). Her til har vi aktiviteter inden for kommunikation, musik, bevægelse, samt fællesskaber. Da disse emner er med at skabe et sund og meningsfyldt liv. De unge kan også have skolefaglige emner på folkeskole niveau i dansk, engelsk og matematik. 

ADL faget indeholder mange aktiviteter blandt andet;

  • Praktik (individuelt tilpasset) og introduktion til arbejdsmarkedet, som i de flestes tilfælde vil være beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud.
  • Fritid & interesser (personlig hjælp til udvikling af fritidsinteresser).
  • Praktiske aktiviteter ude og inde (forskellige praktiske og kreative opgaver).
  • Sociale emner (kommunikation, kontaktformer, venskaber & relationer, empati, aflæsning af kropssprog og sindsstemninger, at kunne hjælpe andre, at kunne tage hensyn, at tåle at være i centrum, at tåle at andre er i centrum).
  • Personlige emner (selvstændighed, selvværd, selvindsigt, konflikthåndtering, ansvarsbevidsthed, initiativ, arbejdsevne, udholdenhed, koncentration, humør, humor, hukommelse, nysgerrighed, temperament, følelsesmæssig stabilitet, engagement, aversioner, særinteresser).
  • Sensoriske og motoriske aktiviteter (sansemotorik & sensitivitet, træning af grov- og finmotorik, sport & motion og specialtræning af bevægeapparatet).
  • Bo træning : handler om at dygtiggøre eleven i redskaber, at træne de praktiske færdigheder så som deltagelse i madlavning, oprydning og tøjvask,