Menu Luk

UDDANNELSENS INDHOLD

Det helt overordnede formål med ungdomsuddannelsen er at tilstræbe, at eleverne bliver ”Kompetente i Eget Liv” (KEL). Dette effektueres ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder, ønsker og behov.

Uddannelsen på Maglemosen beskæftiger sig med tre hovedemner: Bo, Arbejde og Fritid. Disse emner arbejdes der med på flere niveauer:                                                                                                               

 Bo: handler om at dygtiggøre eleven i redskaber, at træne de praktiske færdigheder samt introduktion til bomuligheder).

  • Praktik (individuelt tilpasset) og introduktion til arbejdsmarkedet, som i de flestes tilfælde vil være beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud.
  • Fritid & interesser (personlig hjælp til udvikling af fritidsinteresser).
  • Skolefaglige emner (fx dansk, brugsregning, samfundsfag og engelsk).
  • Praktiske aktiviteter ude og inde (forskellige praktiske og kreative opgaver).
  • Sociale emner (kommunikation, kontaktformer, venskaber & relationer, empati, aflæsning af kropssprog og sindsstemninger, at kunne hjælpe andre, at kunne tage hensyn, at tåle at være i centrum, at tåle at andre er i centrum).
  • Personlige emner (selvstændighed, selvværd, selvindsigt, konflikthåndtering, ansvarsbevidsthed, initiativ, arbejdsevne, udholdenhed, koncentration, humør, humor, hukommelse, nysgerrighed, temperament, følelsesmæssig stabilitet, engagement, aversioner, særinteresser).
  • Sensoriske og motoriske aktiviteter (sansemotorik & sensitivitet, træning af grov- og finmotorik, sport & motion og specialtræning af bevægeapparatet).