Terapien

Fysio- og ergoterapi på UUC Maglemosen

 

Kvalitetsstandard Ballerup Kommunes fysioterapi ved UUC Maglemosen

 

Terapien på UUC Maglemosen er et dynamisk team bestående af fire fysioterapeuter og en ergoterapeut. Vi tilbyder individuelle behandlinger til alle skolens elever, såfremt de bevilliges terapi af hjemkommunen eller praktiserende læge.

Vores målsætning er, at give UUC Maglemosens elever et terapeutisk tilbud der kan støtte dem fysisk, psykisk og socialt, til mest mulig selvstændighed i eget liv.

Terapien på UUC Maglemosen lægger stor vægt på elevernes individuelle ressourcer og fysiske formåen og tilrettelægger den terapeutiske intervention nøje.  Vi arbejder tæt sammen med de øvrige faggrupper, for at nå hele vejen omkring den enkelte elev og imødekomme de behov eleven kan have i sin tid på uddannelsen. Terapien arbejder primært med individuelle behandlinger, men har også daglige terapeutiske hold på tværs af klasser, heriblandt balancehold, udendørshold, sansehold med mere.

Henvisning til ergoterapi: Henvisning til ergoterapi sker gennem elevens sagsbehandler i hjemkommunen og bevilliges efter Servicelovens § 86 stk. 2. Det er i første instans elevens forældre/værge der skal ansøge om terapi hos sagsbehandleren, herefter vil terapien tage over og have direkte kontakt med sagsbehandleren. Efter modtagelse af betalingstilsagn fra elevens sagsbehandler, opstarter eleven ergoterapeutisk behandling hos vores ergoterapeut, hurtigst muligt.

Henvisning til fysioterapi: Henvisning til fysioterapi kan foregå gennem Serviceloven eller Sundhedsloven.

Ved henvisning gennem Serviceloven: Henvisningen til fysioterapi sker gennem elevens sagsbehandler i hjemkommunen og bevilliges efter Servicelovens § 86 stk. 2. Det er i første instans elevens forældre/værge der skal ansøge om terapi hos sagsbehandleren, herefter vil terapien tage over og have direkte kontakt med sagsbehandleren. Efter modtagelse af betalingstilsagn fra elevens sagsbehandler, opstarter eleven fysioterapeutisk behandling hos en af vores fysioterapeuter, hurtigst muligt.

Ved henvisning gennem Sundhedsloven: Henvisning til fysioterapi gennem Sundhedsloven, kaldes vederlagsfri fysioterapi og bevilliges af elevens praktiserende læge. Elevens forældre/værge skal tage kontakt til elevens praktiserende læge mhp. en henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Når lægen har lavet en henvisning, skal elevens forældre/værge tage kontakt til terapien og oplyse herom. Terapien kontakter herefter elevens hjemkommune og oplyser om henvisningen, og herefter opstarter eleven fysioterapeutisk behandling hos en af vores fysioterapeuter, hurtigst muligt.