Menu Luk

Blå Linje

Der er p.t. 3 grupper på Blå Linje

Fælles for eleverne på Blå Linje er, at de alle har et stort behov for pædagogisk støtte dagen igennem.

Eleverne har desuden brug for forudsigelige og trygge rammer, og de profiterer af at have en ressource til rådighed, der kan effektregulere dem i nuet, således at de kan indgå i et struktureret miljø og et fællesskab, der planlægges ud fra den enkeltes behov.

Neuropædagogik

Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk vinkel, hvor Low Arousal er en stor del af hverdagen.

Low Arousal tilgangen benyttes som en konfliktnedtrappende metodisk tilgang til mennesker i affekt; en pædagogik, hvor nøgleordet er at bevare roen og undgå konfrontationer, og hvor medarbejderen er trænet i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter.

De fysiske rammer

En del af eleverne profiterer af at blive skærmet fra ydre stimuli, så de fysiske rammer tilbyder mulighed for solistrum eller mindre rammer med begrænset stimuli.

Kommunikation

Der opsættes og udvikles kommunikationshjælpemidler i samråd med eleverne og deres netværk. Dette gøres både på individuelt plan (på den enkeltes hjælpemiddel, fx opsætning af Go Talk Now, Tobii, opdatering af PODD-bøger, ud fra den enkeltes behov og fysiske/kognitive udfordringer og udviklingspotentialer), og på gruppeniveau omkring en fælles aktivitet, fx morgensamling, hvor der anvendes PODD inspirerede bøger og sider, så eleverne har et fælles udgangspunkt i forhold til den aktuelle aktivitet.

Alle elever har brug for kommunikativ støtte i form af: modellering i PODD-systemet, opsætning/udvikling af high-tech kommunikationshjælpemidler, Tegn Til Tale og aflæsning af kropssprog, lyde og mimik.

Der arbejdes hen imod, at eleverne deltager i fælles tredje med andre elever, i klasserne og til skolens fællesarrangementer.

Sanseintegration

Et flertal af eleverne på denne linje har i nogen eller større grad en eller flere sanseforstyrrelser. Derfor tilbydes forskellige former for sansestimuli. Dette kan være forskellige former for massage, kuglevest/-dyne og aktiviteter i sanserummet.

Praktiske kompetencer

Der fokuseres på at strukturere en hverdag, hvor eleverne støttes i klare så mange som muligt af de praktiske opgaver selvstændigt, fx omkring spisning og toiletbesøg.

Desuden tilbydes eleverne aktiviteter, hvor de, ved hjælp af eksempelvis 0:1 kontakter, kan deltage i styring af elektriske devices, fx i forbindelse med madlavning.