Menu Luk

Grøn Linje

Der er p.t. 2 grupper på Grøn Linje

Fælles for eleverne på Grøn Linje er, at de unge profiterer af en skoledag med struktur, forudsigelighed, faste rutiner og visualisering.

De fysiske rammer

Elevgruppen er karakteriseret ved, at de alle har behov for hjælp til at forstå deres omgivelser, ligesom de har behov for ro og struktur i dagligdagen. De elever, der har brug for det, har således deres egen afskærmede arbejdsplads eller deres eget rum, med tilhørende computer/iPad, hvis behovet er der.

Neuropædagogik

Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk vinkel, hvor der bl.a. fokuseres på principperne fra konflikthåndteringsstrategien Low Arousal, som undgår straffende konsekvenser og restriktioner, og i stedet søger løsninger, der nedbringer et højt arousal-niveau hos den unge. Det betyder, at elevens tilstand af ophidselse eller aggression i situationen reguleres.

TEACCH pædagogik

Der arbejdes med TEACCH-inspireret specialpædagogik. Den enkelte elev har en fast dagstruktur, og der benyttes visuel støtte i form af tekst, fotos, Boardmaker og konkreter til at skabe en tydelig struktur og til konkretisering og organisering af elevens arbejdsopgaver.

Selvstændighed

Her er overskriften KEL (Kompetent i Eget Liv), hvor eleverne skal øve sig i at tage selvstændige initiativer, lære at sige til og fra, færdes på egen hånd og anvende mobil/computer/iPad.

Praktiske kompetencer

Eleven præsenteres for ADL opgaver (Almindelig Daglig Livsførelse). Fx trænes personlig hygiejne, indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask, havearbejde og affaldssortering.

Motoriske aktiviteter

Der tilbydes fysiske aktiviteter, til dels for at holde eleverne i form men også for at regulere arousal-niveauet; fx holdtræning ved skolens fysioterapeuter, øvelser i gymnastiksalen, gå- og cykelture i nærområdet samt svømning og Crossfit.

Sensoriske aktiviteter

Der tilbydes sensoriske aktiviteter for at regulere elevernes tolerancetærskel, vågenhed og evne til at fastholde opmærksomhed. Her benyttes sanserum, lysterapi, musik og massage. Endvidere benyttes kædevest/dyne og protac-stole til de elever, der har behov for det.

Sociale færdigheder

Øvelser i at indgå i sociale sammenhænge på i og uden for skolens trygge rammer; fx svømning i den nærliggende svømmehal, ture ud af huset, Crossfit træning i det lokale fitness center samt brug af offentlig transport. For at træne sociale færdigheder anvendes bl.a. sociale historier.

Der arbejdes herudover med socialisering via deltagelse i fælles aktiviteter på skolen, hvor eleverne gennem musik og bevægelse får mulighed for at udvikle sig i trygge rammer.

Kommunikation

Udvikling af elevens kommunikative kompetencer; fx Tegn Til Tale, kommunikationspas, PODD-bøger samt teknologiske kommunikationshjælpemidler, som tilpasses den enkeltes elevs behov.

Faglige emner

Tilrettelægges individuelt med henblik på vedligeholdelse og udvikling af faglige færdigheder. Undervisningen planlægges i samarbejde med skolens lærere.

Praktik

For mange af de unge i Grøn Linje er det nødvendigt med et særligt tilrettelagt praktikforløb, idet de ofte har behov for at have en kendt person med i opstarten eller i hele forløbet. Praktikkens varighed og udformning tager således udgangspunkt i den enkelte unges muligheder og behov.